MISSIE

Missie van de PCF Eben-Haezer: Om mensen te adopteren in God ’s familie door onze (oprechte) relatie met Jezus Christus (Galaten 4:5-6; Efeziërs 1:5).
Wij wekken elkaar op, dienen elkaar, en hebben elkaar lief als broeders en zusters in Jezus naam