Covid-19 Maatregelen

RIVM RICHTLIJNEN:
We passen de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Dit betekent dat iedereen thuisblijft bij de volgende klachten:
1.    verkoudheid
2.    niezen
3.    hoesten
4.    keelpijn
5.    moeilijk ademen
6.    koorts (bij koorts vanaf 38 graden blijft iedereen in je huishouden thuis)

Ook geldt:
1.    was je handen thuis goed voordat je naar het gebouw gaat
2.    hoesten/niezen in de elleboog, ook bij hooikoorts
3.    zit niet aan je gezicht

 

MAATREGELEN:
De maatregelen die van toepassing zijn op PCF Eben Haezer:

1.    Onze temperatuur wordt gemeten met een infra thermometer (preventieve meting).
2.    Maak geen gebruik van de garderobe, laat jassen in de auto of bij de fiets e.d. achter.
3.    Schud geen handen. Geen fysiek contact.
4.    Maak geen gebruik van de toiletten tenzij dit echt noodzakelijk is. Maak in dat geval de toiletten na gebruik direct schoon.
5.    Maak geen gebruik van de keuken tenzij dit echt noodzakelijk is. Koffie/Thee drinken voor of na de samenkomst is niet mogelijk.
6.    Houd bij wanneer iemand in de gemeenschap met corona besmet is i.v.m. melden bij de plaatselijke gezondheidsinstanties.
7.    Jongeren- en kinderdienst ook hier gelden de zelfde voorschriften. Richtlijnen kinderopvang kunnen hierbij van nut zijn. Jongerendienst: het verdient aanbeveling hierbij de aanwijzingen te volgen die worden gegeven voor basisscholen en/of kinderopvang. Instemming van de leiding van deze groepen is belangrijk.
8.    Wees terughoudend met bezoek aan kwetsbare personen. In plaats hiervan telefonisch contact, brief, e-mailbericht of andere digitale communicatie.